PROENSE

Kumppanisi laadukkaassa suunnittelussa
TUTUSTU PALVELUIHIMME

Proense palveluksessasi

Olemme erikoistuneet prosessiteollisuuden sähkö-, automaatio- ja prosessisuunnitteluun. Työskentelemme prosessiteollisuuden projekteissa globaalisti.

PALVELUMME

Suuren tietomäärän tehokas käsittely, korkea ammattitaito ja sitoutuminen projektin alusta aina loppuvaiheeseen ja käynnistykseen asti takaavat kustannustehokkaan ja laadukkaan työskentelytavan.

Projektit

Yrityksemme omaa erityisen vahvaa osaamista prosessiteollisuuden sekä teknologiateollisuuden erilaisista projekteista.

Merkittävin teollisuuden haara on sellu- ja paperiteollisuus, joiden projekteista yrityksen henkilöstöllä on laajasti kokemusta.

SITOUTUEN
Periaatteenamme on sitoutua suunnittelemaamme kokonaisuuteen, projektin suunnittelun alkuvaiheesta alkaen aina laitteiston koeistukseen sekä käyttöönottoon asti. Tällä tavalla henkilöstömme jatkuvasti kehittyvä asiantuntemus on asiakkaamme käytössä koko projektin elinkaaren ajan.

Suunnittelu

SUUNNITTELUYMPÄRISTÖT
Suunnittelumme teollisuuden projekteissa tapahtuu pääosin EPLAN-, ACAD- ja MS Office -ympäristössä sekä erilaisten logiikka- ja DCS-sovellusten avulla. Käytämme kaupallisia ohjelmistoja sekä niiden ympärille projektikohtaisesti räätälöityjä työkaluja. Näin saamme erittäin joustavan työalustan, jolla pystymme laatimaan dokumentaation loppuasiakkaan haluamalla tavalla.

Hyvän projektisuunnittelun tunnusmerkkejä on se, että tiedot on koottu eri suunnittelualueiden osalta kaikkien käytettäväksi. Näin tehtynä eri suunnittelualueiden rajapinnat sulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin suunnittelu ja tiedonkäsittely tehostuvat.

KOHTI OPTIMAALISIA RATKAISUJA
Teemme suunnittelua pääsääntöisesti tietokantapohjaisesti käsitellen laaja-alaisesti projektin tietoja. Siksi suunnittelijoillamme on erinomainen lähtökohta tehdä projektin kokonaisuuden kannalta optimaalisia ratkaisuja.

Palvelemme asiantuntevasti, laadukkaasti ja tehokkaasti.

Voimme tarjota asiantuntijapalvelua toimimaan suoraan kumppaneidemme asiakasrajapinnassa.
Normaalin projekti- ja suunnittelutoiminnan ohella tarjoamme myös muita palveluita projektiorganisaatioiden käyttöön:

I

Tuotantolaitosten käyttöönotto

q

Osallistuminen riskianalyysin tekemiseen, HAZOP

U


Järjestelmätestit FAT ja SAT

l


Tuotannollisten takuuajojen valvonta ja takuuarvojen todentaminen


Muut asiantuntija- sekä ongelmanratkaisupalvelut

PROENSE OY

Käyntiosoite: Konepajanranta 4, 3. kerros,  28100 Pori